Výnimočná starostlivosť o krásu

Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ, NAOS CZECH REPUBLIC s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, Praha 4 14000, IČO: 25308246, C 138610 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen ‚NAOS CZ‘)

V NAOS CZ respektujeme soukromí všech subjektů údajů, se kterými jsme v kontaktu; a to bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracovávame sami nebo pomocí jiných subjketů. Je pre nás důležité, aby ste vědeli, ktoré osobní údaje o Vás zpracováváme, preč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto Vás žádáme, aby ste si přečteli toto prohlášení, které Vám poskytne více informací o zpracování Vašich osobních údajů.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí určuje, jakým spůsobem zpracováváme Vaše osobní údaje při vykonávání činností v postavení správce nebo zpracovatele.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat i bez upozornění. Proto Vás žádáme, aby ste se pravidelně seznamovali s jeho zněním. Tato verze prohlášení byla vydána dne 11.1.2022.

Osobní údaje o Vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích v závislosti na tom, zda jste klient, zákazník, dodavatel nebo žadatel o zaměstnání nebo zaměstnanec. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštěvnících naší webové stránky/stránek, v závislosti na tom, jak se s námi rozhodnete komunikovat. Bez ohledu na situaci slibujeme, že Vaše osobní údaje nikdy neprodáme, nezkomercializujeme ani nepoužijeme v rozporu s platnými předpisy na ochranu údajů.

Společnost NAOS CZ respektuje Vaše soukromí, bez ohledu na to, zda Vaše osobní údaje zpracováváme sami nebo jménem jiných stran. Pro nás je důležité, abyste chápali, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou Vaše práva. Proto Vás vyzýváme, abyste si přečetli toto Prohlášení o ochraně soukromí, které Vám poskytne více informací o zpracování Vašich osobních údajů společností NAOS CZ.

Pokud jste zákazníci, podrobnější informace o zpracovávání Vašich údajů můžete najít v sekci Prohlášení o ochraně soukromí – zákazníci.

Pokud jste příští zákazníci, podrobnější informace o zpracovávání Vašich údajů můžete najít v sekci Prohlášení o ochraně soukromí – příští zákazníci.

Pokud jste dodávatelé, podrobnější informace o zpracovávání Vašich údajů můžete najít v sekci Prohlášení o ochraně soukromí – dodavatelé.

Pokud jste Jiné [Zástupci obchodních partnerů], podrobnější informace o zpracovávání Vašich údajů můžete najít v sekci Prohlášení o ochraně soukromí – Jiné [Zástupci obchodních partnerů].

Informace o zpracovaní cookies můžete najít v sekci Web a Cookies.

Pokud nám chcete oznámit porušení v oblasti ochrany soukromí, nebo zaslat žádost týkající se práv subjektů údajů použijte e-mailovou adresu ochranaudajov@cz.naos.com, nebo se na nás obraťte prostřednictvím pošty na adresu společnosti NAOS CZ.

 

Přihlaste se k odběru novinek

Dostávejte novinky a speciální nabídky od Esthedermu
Více informací o ochraně osobních údajů si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů